İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 

SAĞLAMLAR AĞIR SANAYİ A.Ş. ulusal ve uluslararası piyasada önemli diferansiyel üreticilerinden biri olmayı hedeflemiştir. Bu alanda yurt içinde %100 yerli ve milli üretim yapan tek firma olma özelliği taşımaktadır.

 

SAĞLAMLAR AĞIR SANAYİ A.Ş. belirlediği bu hedefe ulaşmak için tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul etmiş, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı ve güvenliği ve sağlığı tehdit edebilecek unsurları ortadan kaldırarak iş kazalarını önlemeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemiştir. Bu çerçevede, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini uygulayarak çalışanların sağlık ve güvenlik düzeylerinin geliştirilmesini ve iş veriminin artırılmasını sağlar.

 

Bunları gerçekleştirebilmek için;

•    İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun, yönetmelik ve standartlara uyar, ilgili uluslararası kuruluşların da tavsiyeleri doğrultusunda hareket eder.

•    Çalışma ortamında öngördüğü, iş kazası ya da meslek hastalığına sebep olabilecek, sağlık ve güvenliği riske atacak tüm durumları değerlendirir ve ortadan kaldırılması için önlemler alır.

•    Tüm çalışanlara sağlık ve güvenlik konularında eğitimler vererek farkındalığı sağlar.

•    Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine aktif katılmalarını engelleyebilecek bariyerleri ortadan kaldırır.

•    Faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıplarını en aza indirecek sistemler geliştirir.

İşyerindeki tüm çalışanların, tedarikçiler ve ilgili taraflarla iş birliği içinde çalışarak ilerlemek ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi"nin etkinliğini fırsatları da değerlendirerek sürekli iyileştirmek vazgeçilmez şartıdır.

 

Sağlamlar Ağır Sanayi A.Ş Firması olarak sahip olduğumuz Kalite Belgeleri 

  • ISO 9001 
  • ISO 14001 
  • ISO 45001 
  • ISO 27001  

 

'' Tekerlek Poryası, Porya vida ve somunu, Fren Tablası, Kampana, Çekme Makarası, Geri Hız Şanzımanı-Ray Klavuzu, İleri Hız Geri vites Şanzımanı, Arazili Diferansiyel, Arazili Şanzıman, Ağaç çekme tamburu ve Makarası, Ayna Mahruti, Ön ve Arka Diferansiyel Aksı, Dişli Kutusu, İstavroz Kutusu, Arazili Geçiş Kilidi, Vagon Üzeri Eleme/Katener Bakım Aracı Üst Yapısı, KSS-60 Hücum Bot Şanzımanı İmalatı, Bakımı ve Satışı '' kapsamında bu belgelere sahiptir.

 


SAĞLAMLAR AĞIR SANAYİ A.Ş
YÖNETİM KURULU