Özel tasarım Makara sistemlerimizle; orman makineleri, yüksek gerilim makineleri, maden araçları, off road araçları, jipler başta olmak üzere birçok özel amaçlı araç ve makinelerde, her tür tonaj kapasite için üretilmekte ve aracın ön veya arkasına montajı tarafımızdan  sağlanmaktadır. Her türlü orman işlerinde kullanılabilmek üzere; tomruk, kereste ve ağaç çekme işlerinde, yüksek gerilim hatlarında kullanılan kablo germe işleminde istenilen devirde, mekanik veya hidrolik olmak üzere çözümlerimiz mevcuttur. Maden işletmeleri için, makaralı raylı maden çekme sistemi, her tonajda yapılmaktadır.

 

Tüm tarımsal alanlar ve eğimli arazilerde 25 metre ile 500 metre arası uzaklıktaki ormanda bulunan büyük gövdeli ağaçların uçurum, insanların erişemeyeceği alanlar, dağ yamacı gibi erişimin zor olduğu yerlerden, erişimin kolay olduğu ve ağacın alınıp işlenerek tekrar günlük hayatımızda kullanabileceğimiz seviyeye gelmesi için uzun mesafelerde ağacı çekmek için kullanılan, aynı zaman da sanayide büyük gövdeli parçaları cekmeye ve kurtarmaya yardımcı olan makine ekipmanıdır. Piyasada bulunan ağaç çekme makaraları genellikle elektrik ile çalışır  ve çekiş güçleri azdır. Büyük gövdeli ağaçların çekiminde elektrik gücü fazla etkili olamamaktadır. Ağaç çekim mesafesini ve büyüklüğünü maksimum seviyede tutulamamaktadır. Daha önce kullanılan sistemler, ağır tonajlı ve büyük gövdeli malzemeleri çekememekteydi. Ürünlerin elektrikli olması başlıca arıza nedenlerindendir. Ormanlık alanda oluşabilecek arızalarda anında müdahale edilememesi insanlar üzerinde olumsuz bir etken oluşturmuştur.  Halatın sarılmasında düzensiz sarılan halat nediyle halatlar daha erken deforme olup kopma sorunu yaşamaktadırlar.